Следите за новыми поступлениями литературы в отдел краеведческой литературы и библиографии в рубрике "Що читати про край"

четверг, 15 марта 2018 г.

Нові надходження у І-му кварталі 2018 року


Шановні користувачі!
До відділу краєзнавчої літератури і бібліографії в І-му кварталі 2018 року надійшли наступні видання:

Анатолій Іванович Мисечко : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. М. Іванова ; наук. ред. : Т. Г. Гончарук, Л. І. Саєнко ; ред. І. С. Шелестович ; Одес. над. наук, б-ка. — Одеса : Астропринт, 2015. – 170 с. : іл. – (Серія «Краєзнавці Одеси» ; вип. 2).
Біобібліографічний покажчик «Анатолій Іванович Мисечко», підготовлений до 50-річчя від дня народження історика, кандидата історичних наук, доцента кафедри історії України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова А. І. Мисечка, продовжує започатковану в 2013 році серію «Краєзнавці Одеси».Булгар, Степан. История гагаузов Украины / Степан Булгар, Юрий Димчогло. – Одесса : Астропринт, 2017. – 748 с. : ил.
Книга посвящена истории и культуре гагаузов Украины с XVIII века по настоящее время. Материалы, представленные в данном исследовании, расположены в хронологическом порядке. В издании вводится в научный оборот ряд материалов и документов, выявленных авторами во время работы в Государственном архиве Одесской области, филиале Государственного архива Одесской области в г. Измаиле, Национальном архиве Республики Молдова и др., а также в экспедициях по населенным пунктам Одесской и Запорожской областей Украины.


Вісник Одеського історико-краєзнавчого музею [Текст] : наук. зб. / М-во культури України, Одес. іст.-краєзнав. мзей;наук. ред. В.В. Солодова; [редкол.: Л. Г. Білоусова, А.О. Добролюбський, І.М. Озерянська [та ін.]]. – № 14 / [відп. за вип. В. О. Кушпенюк]. – 2015. – 63 с.
Чотирнадцятий номер збірки присвячено темі масових репресій в Україні, їх впливу на долі видатних представників вітчизняної інтелігенції, на національні спільноти та заклади культури. Для музейних працівників, фахівців в галузі історичного краєзнавства, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією і культурною спадщиною Українського Причорномор’я.
Матеріали видані в авторській редакції. Автори статей несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей.

Гончарук Г. Мемуари професора. Кн. 4. Випробовування посадою / Григорій Гончарук. – Одеса : Астропринт, 2016. – 152с.
У книзі мова йде про наступні п’ять років праці автора в Одеському політехнічному інституті (тепер – Одеський національний політехнічний університет); про його успішну діяльність на посаді завідувача кафедри; про осудження атак московської преси на ректора Костянтина Івановича Заблонського; про неприйняття корупційної пропозиції начальника; про захист докторської дисертації, про власні навчальні методи; про діяльність в Кабульському університеті (Афганістан); про відчайдушні і катастрофічні спроби реформувати Комуністичну партію?

Гончарук Г. Мемуари професора. Кн. 3. Доленосний політехнічний / Григорій Гончарук. – Одеса : Астропринт, 2016. – 156 с.
У книзі йдеться про перші 12 років праці автора в Одеському політехнічному інституті (тепер – Одеський національний політехнічний університет); про грубе втручання партійних органів (бюро, гіарткому, міськкому, обкому, Центрального комітету КП України) в його лекційну, наукову та виховну роботу; про непохитність і мужність автора в захисті своєї справи та впевненість у досягненні справедливості і мети.
Гончарук Г., Іваніченко Л. Ректор від Бога / Григорій Гончарук, Лілія Іваніченко. – Одеса : Астропринт, 2017. – 176 с.
У книзі йдеться про талановитого ректора Одеського політехнічного інституту (тепер Одеський національний політехнічний університет), відомого вченого і педагога Костянтина Івановича Заблонського. Обіймаючи посаду керівника вишу у 1969-1985 рр., він спромігся більш ніж в два з половиною рази збільшити територію політехнічного новими будівлями (навчальними корпусами, лабораторіями, бібліотекою, гуртожитками та ін.), а також вивести цей навчальний заклад до рівня передових як в УРСР, так і у Союзі. Небачені до того в історії ОПІ успіхи К. І. Заблонський досягав в умовах зацьковування його московською пресою.

Добрі справи на благо громади : Брошура присвячена краєзнавцю та новелісту Валерію Зарічуку, його роботі на посаді сільського голови с. Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області / авт.-упор. М. Драган ; фото Ю. Калинюка. – Одеса : Астропринт, 2016. – 20 с.: іл.Мороз, Валентин Леонідович Життєдайні джерела : вибрані поезії / Валентин Мороз; уклад. І.О. Меліхова; худ.Л. Дем’янишина. – Одеса : Астропринт, 2017. – 280 с.
Збірка поезії вийшла до 80-річчя до Дня народження Валентина Мороза, поета, журналіста, лауреата Республіканської премії ім. П. Тичини.Історія Хаджибея (Одеси) в працях дослідників XIX-XX ст.: 1-89 хрестоматія /упоряд. Т. Г. Гончарук. — Одеса : Екологія, 2015. – 224с.
Хрестоматія містить тексти праць восьми науковців XIX-XX ст. з історії Хаджибея (Одеси), подані мовою оригіналу. Пропоновані тексти дозволяють простежити процес нагромадження дослідниками фактологічного матеріалу та зміну підходів щодо вивчення конкретної історико-краєзнавчої проблематики. Читаючи праці, написані за часів Російської імперії та СРСР, треба брати до уваги влив на авторів цензури та державної ідеології.
Хрестоматія рекомендована студентам-історикам, викладачам, усім, хто цікавиться історією України та Одеси XV-ХVІІІ ст.

Малиновський А. Как живется, земляки?!: Из жизни рядовых одесситов : Художественно-документальная почти что повесть / Альберт Малиновский. — Изд. второе. — Одесса: Астропринт, 2017. – 660 с.
Книга А. В. Малиновского «Как живется, земляки?!» рассказывает о жизни людей вообще и в частности одесситов, проживавших в нашей стране и за рубежом в довоенный период и живущих по настоящее время. В книге использовано более половины документальных сведений, а также малоизвестных и засекреченных фактов. Написана она простым «одесским» языком и читается с интересом.


Кретов, Георгий Михайлович Морские байки : рассказы / Г. М. Кретов, А. А. Карпенко, Г. X. Михальченко. — Одесса : Астропринт,2017. – 48 с.
Рассказы-воспоминания написаны моряками-ветеранами Черноморского пароходства, в них в юмористической форме повествуется о нелегкой жизни моряка в рейсе. Не каждому даны силы выдержать долгую разлуку с семьей и родным городом Одессой, непогоду, штормы, качку. Быть моряком – это призвание.
Владимирова Л. Моя Марина : [сборник науч.-публ. статей, очерков, эссе, стихов] / Людмила Владимирова. – Изд. второе, неправ. и доп. – Одесса : Астропринт, 2016. – 248 с.: ил.
Книга «Моя Марина» — второе, исправленное и дополненное издание сборника Людмилы Владимировой, канд. мед. наук, организатора (1996) и руководителя Литературной гостиной Одесского Дома ученых, члена Союза писателей России.
Издание подготовлено к 75-летию гибели М. И. Цветаевой, состоит из трех разделов. Первый, одноименный, включает научно-публицистические работы, опубликованные в 1991-2013 гг. в СМИ, в материалах Международных Цветаевских чтений (1-У, Елабуга, 2002-2008), и др.
Второй (Плаванье) содержит очерки, эссе — о праздновании 100-летнего юбилея М. Цветаевой (Москва, 1992), участии в Международных чтениях, посещениях Елабуги, Тарусы. Они включают и много личного. Автор доверительно, исповедально приоткрывает нам свою душу.
Третий («Ах, время...») включает подборку стихов Л. Владимировой: посвященных М. Цветаевой и с эпиграфами из ее стихов, представляющих своеобразный диалог «О времени и о себе».

Плесская Э.Г. Немецкая колония Зельц (Selz). 1809-1944 : Страницы истории / Э. Г. Плесская. - Одесса : Астропринт, 2016. – 36 с.
В книге исследуется история основания, развития и причины исчезновения с географических карт немецкой колонии Зельц и появления на ее месте села Лиманское. Кратко рассмотрены история поселения немецких выходцев, особенности самоуправления, хозяйственная деятельность, религиозная жизнь, особенности образования, образ жизни немецких колонистов в дореволюционный период, изменения в социально-экономическом устройстве и образовании в советский период, а также судьба немецкого населения колонии в период оккупации фашистскими войсками в 1941- 1944 гг. и после окончания войны.

Нам - 60! Колектив КУ «Одеська обласна психіатрична лікарня № 2» відзначає ювілей / Укл. Г. П. Ільїна, О. К. Михайлюкович. – Одеса : Прес-кур’єр, 2016. – 120 с., 24 с. іл.
Це книга про створення, становлення і складну благородну працю колективу Одеської обласної психіатричної лікарні № 2, якій виповнюється 60 років. За цей час тут надали допомогу тисячам хворих. Бо працюють у лікарні досвідчені, високопрофесійні лікарі і медсестри, які не знають втоми і обрали своїм покликанням дарувати людям спокій, лікувати хворі душі, давати поради тим, хто потребує допомоги, переборювати холод у заледенілих серцях. Вони завжди готові приголубити дитину, зігріти стару людину чи просто вислухати і відчути біль чужої душі. Як свій... А це і є справжнє милосердя.

Максименко В. С. Память сердца : Воспоминания. Статьи / В. С. Максименко. – Одесса : Астропринт, 2016. – 348 с. : ил.
Автор этой работы педагог, деятель культуры, которому посчастливилось па протяжении многих десятилетий благодарно воспринимать искусство певцов, композиторов, дирижёров, инструменталистов, танцовщиков, артистов драмы, кино и фиксировать в своих публикациях восприятие их творчества, передавая собственные ощущения современникам. Ему посчастливилось узнать и благодарность своих героев, отражённую в их драгоценных автографах, воспроизводимых в тексте книги. Автор также возвращает из забвения ряд имён деятелей прошлого. Он создаёт своеобразный фолиант памяти.

Мамонтов В. Ходите чаще на «Привоз» / Виктор Мамонтов. – Одесса : Астропринт, 2016. – 276 с. – (Серия «Бібліотечка лауреатів премії імені Степана Олійника»).
В своей новой книге автор, с присущей ему наблюдательностью, в беззлобно-насмешливом тоне рассказывает о потрясающем разнообразии ауры, которая имеет место быть только на знаменитом «Привозе». Герои повествования не придуманные, а реальные завсегдатаи и гости, приходящие в «чрево Одессы» ради «интэрэсу». Искрометный одесский юмор, бьющий не в бровь, а в глаз, насыщающий книгу, подтверждает, что и ныне прославившаяся на весь мир жемчужина у моря остается неповторимой и неподражаемой как бы до понимания того, шо ж оно на самом деле есть, таки да, эта самая штуковина, которую кто-то когда-то придумал и дат ей название по имени - Жизнь.

Парки і сквери Одеси очима художників і архівістів : книжка-альбом / авт.-упорядн.: Л. Г. Білоусова, Є. О. Волокін, В. В. Левчук [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 100 с.: іл. – (Архівна Одіссея : вип. 1)
Книга є першим випуском нової видавничої серії «Архівна Одіссея», започаткованої у 2017 р. Державним архівом Одеської області як продовження телевізійного проекту під аналогічною назвою. Випуск присвячено актуальній темі історії розвитку зеленої зони Одеси, що знайшла відображення в архівних документах, колекційних фотографіях проекту OLD.ODESSA.UA та картинах художників України. Поєднання історичних джерел з творами митців є оригінальною формою презентації матеріалів, підготовлених до публікації Державним архівом Одеської області у співпраці з краєзнавцями.

Південь України у вітчизняній та європейській історії :матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 верес. 2016 р., м. Одеса) / ред. кол. : Цубенко В. Л. (гол. ред.), Хмарський В. М. (заст. гол. ред.), Реєнт О. П. [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – 460 с.
Збірник містить виклад основних положень доповідей, виголошених на пленарному та секційних засіданнях III Міжнародної науково-практичної конференції «Південь України у вітчизняній та європейській історії», яка проводиться в Одеській міській раді на базі Одеської державної академії будівництва та архітектури 15-16 вересня 2016 р. Широкий спектр наукових проблем дає змогу ознайомитися з результатами нових досліджень соціально-економічної, політичної та військової історії Півдня України. Також окреслено деякі здобутки і проблеми охорони і збереження культурно-історичної спадщини Півдня України. Окремі історіографічні та джерелознавчі дослідження присвячені видатним постатям минулого, висвітлюються сучасні краєзнавчі події. У виданні розкрито широке коло проблем історії польського аспекту Південної України. Значна увага у збірнику приділена проблемам мовознавства. Видання розраховане на істориків, краєзнавців, архітекторів, студентів, науковців, освітян і всіх, хто захоплюється українською історією та актуальними проблемами Півдня України.

Сушинський Богдан Іванович : каталог видань 1972 - травень 2016 / упоряд.: Л. М. Бур’ян, М. Л. Десен-ко ; ред. М. JÎ. Десенко. — Вид. 2-ге, розшир, і допов. — Одеса : Астропринт, 2016. – 104 с. : іл. — (Сер. Письменники Одеси ; вип. 38).
Ви тримаєте другий, розширений і доповнений, «Каталог видань» відомого письменника, академіка, професора, заслуженого журналіста України, громадського діяча Богдана Івановича Сушинського.
Посібник містить повну біографію, перелік важливих подій у житті й творчості письменника, власне каталог, до якого увійшли видання українською, російською та латиською мовами за 1972 — травень 2016 р. (станом на 1 червня 2016 p.). Каталог включає публікацію письменника, літературознавця В. Полтавчука про Б. Сушинського. Бібліографічний опис книжок, зроблений за чинними правилами, доповнюють анотації українською мовою до кожної з них (незалежно від мови публікації твору).
Деякі з творів Б. Сушинського, які користувалися найбільшою популярністю серед читацького загалу, перевидавалися два, три, а то й більше разів. Через те, об’єднані однією анотацією, вони розміщені за першою публікацією. Книги письменника з фондів ОННБ мають шифри. Астериском позначені видання, які не було можливості переглянути de visu.
Посібник завершують два біобібліографічних покажчики (1996, 2006), присвячені творчій та громадській діяльності прозаїка, а також опис першого видання каталогу. Наприкінці подається хронологічний перелік видань.
Каталог видань Б. І. Сушинського стане у пригоді літературознавцям, книгознавцям, викладачам, пошукувачам, бібліофілам, студентам, бібліотечним працівникам.

Ярмарок сміху 2015 : твори учасників гумористичного конкурсу самодіяльних літераторів : [збірка] / упоряд. та голов, ред. В. Мамонтов. – Одеса : Астропринт, 2015. – 78 с.
Авторами цієї колективної збірки стали учасники конкурсу «Ярмарок сміху», який проводять редакція обласної газети «Одеські вісті» та Громадський благодійний фонд ім. Степана Олійника. їх твори визнано кращими серед тих, що розглядало журі і які були надруковані на сторінках газети.

среда, 14 марта 2018 г.

Простір духовності у творах Олекси Шеренгового: до 75-річчя від дня народження


Поетична і прозова творчість О. Шеренгового – це оригінальна і самобутня сторінка в українському літературному процесі другої половини ХХ століття.

Шеренговий Олекса Гнатович (1943-2008 рр.) - поет, письменник, публіцист, лауреат Міжнародної літературної премії імені Олеся Гончара - народився 18 березня у селі Зозів на Вінниччині. Село те таке чарівне і прадавнє, п'ять ставків, озеро серед ланів, на пагорбах - дубові та грабові хащі, й на маківці щонайвищої - білостінна церква з піднебесними голубами, мов з янголами…
Не дивно, що вся творчість Олекси Шеренгового озвучена палкою любов'ю до рідної землі. Вже з перших віршів, які друкував у періодиці майбутній прозаїк, Олекса Шеренговий підсвідомо окреслив свої тематичні овиди: істина синівська любов до своєї України.
Олекса Шеренговий навчався на філологічному факультеті Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова. Зустрічі з живими класиками української літератури: Максимом Рильським, Андрієм Малишком, Олесем Гончарем, з Григором Тютюнником та знайомство з їх творчістю оказали великий вплив на його подальшу творчість.
Першу книжку «Пташиний переліт» з легкої руки видавця-поета Володимира Гетьмана та ніжного серця університетського вчителя Миколи Павлюка Олекса видав другокурсником філологічного факультету. Відомий український письменник Олесь Гончар благословив молодого письменника до вступу в товариство українського письменства.
Рік за роком приходили до читача як окремішні самобутні новели, оповідання та повісті, так і сповнені щирості і правдивості книжки: повісті «Золоте весілля», «Повінь у вересні», роман «Сипи землі», виданий у Канаді, романи «Батько» та «Любов єдина», документальні речі як «Енергія» та «Гавань долі твоєї». У 1993 році був видрукуваний однотомник прозаїка.
Критика завжди щедро вділяла письменникові свою увагу, читачі відгукувалися на різноманітні публікації, й не дивно, що Олексі Шеренговому завжди таланило на мудрих вчителів та друзів у письменницькому колі. Твори Олекси Шеренгового перекладалися на угорську, чеську, білоруську, казахську мови. У своїх творах Олекса Гнатович зумів відобразити і воскресити джерела і вічну силу добра, яке народжується великою душею і кличе кожного з нас стати Людиною на Землі.
А окрім компліментів колег, шановна конкурсна громада на чолі з незабутнім Григором Тютюнником повість прозаїка «Монолог для слідчого» означила дипломом лауреата Спілки письменників України за кращий твір для юнацтва.
Першою премією було оцінено і книжку «Хліб на долоні», яку Олекса Шеренговий присвятив мешканцям рідного села Зозів.
3 квітня 2001 року у Національній спілці письменників України відбулось вручення нагород переможцям Міжнародної україно-німецької недержавної літературної премії імені Олеся Гончара. Першу премію одержав одеський прозаїк Олексій Шеренговий за роман «Рейс».
На фото: Під час вручення премії. Голова Спілки письменників України Юрій Мушкетик, переможець Олексій Шеренговий, заступник міністра культури України Леонід Новохатько.

У 2003 році в Одесі була видана поетична збірка Олекса Шеренгового «Мій молитвослов» до 60-річчя  від дня народження письменника. Його праця була високо оцінена: Олекса Гнатович був удостоєний високої нагороди – ордена Нестора Літописця II ступеня.
Відкрию очі книзі в світлу днину,
Коли роса, як срібло, і душа — мов молодюсіньке
притке лоша, Що лиш на ноги зіп’ялося нині.
Відкрию очі книзі, коли став Ще тільки сонце вгледів
за горою, А джерело тремтить
свяченою водою, як на Йордані.
І тремтять уста.
А ще —тремтять не із плачу.
З любові!
І так любисток пахне і полин,
Любові все одно
не спиниш плин — Відкрито книгу
на сердечнім слові...

Олекса Гнатович в різні роки працював на Одеській телестудії, обласному радіо, в молодіжній газеті, кіностудії. За творами Шеренгового було поставлено двосерійний фільм «Золоте весілля», відзначений премією на Торонтівському фестивалі, фільми «Тризна», «Блукаючі зірки», художньо-документальні «Пісня любові» та «Києве мій».
Сьогодні режисерсько-письменницьку діяльність свого дідуся продовжує внучка Анастасія. У Зозові іменем Олекси Шеренгового названо вулицю.Фільми за сценарієм Олекси Шеренгового

Жанр - мелодрама
Режисер - Наталія Мотузко
Сценарист - Олексій Шеренговий
Рік - 1987
Дія фільму відбувається в день золотого весілля сім'ї Клима і Анастасії Даник. Щасливе життя прожили подружжя, виростили трьох дітей, тепер виховують онуків. Але так само, як і в далекій молодості, їх хвилює все, що відбувається навколо ...Жанр - мелодрама
Режисер - Всеволод Шиловський
Автори сценарію - Олекса Шеренговий, Лев Піскунов (за Шолом-Алейхемом)
Рік - 1991
Жителі маленького єврейського містечка смуги осілості - Лейбл Рафалович, син місцевого багатія і дочка місцевого кантора Рейзл люблять один одного. У містечко приїжджає бродячий єврейський театр. У Лейбла виявляється акторський талант, у Рейзл - вокальний. Обидва вони біжать разом з театром, але доля розводить їх в різні країни.
Твори Олекси Шеренгового з фондів бібліотеки


Шеренговий О. Г. Гавань долі твоєї: Григорівські етюди. - К.: Молодь, 1980. - 184 с.
Про молодих будівників Григорівського порту на Чорному морі, про їхнє життя, плани, мрії розповідається в серії нарисів «Григорівські етюди».
До книжки також увійшла повість «Монолог для слідчого», удостоєна премії на республіканському конкурсі на кращий прозовий твір для підлітків, проведеному Центральним Комітетом ЛКСМУ, правлінням Спілки письменників України та видавництвом ЦК ЛКСМУ «Молодь» в 1979 році на ознаменування 60-річчя комсомолу України.Шеренговий, Олекса Гнатович. Золоте весілля. Повісті. Одеса, 1973. - 127с.
Книжку складають дві повісті - «Повернення літа», в якій на матеріалі із життя сьогоднішнього села порушуються важливі морально-етичні проблеми, та «Бригада», присвячена молодим будівельникам, їх звитяжній праці, любові.


Шеренговий, Олекса. Мій молитвослов: Поезії.-О.: Астропринт, 2003. - 384с.: ілюстр.
...О, Отче наш! Ти є —
я добре знаю,
Бо маю все,
що б в тебе не просив…


Шеренговий О. Г.Повінь у вересні. Повість. — Одеса: «Маяк», 1978. — 176 с.
В основу твору лягли події Татарбунарського повстання, яке стало яскравим виявом боротьби трудящих Бессарабії за своє визволення й возз'єднання з Радянською Батьківщиною.
На сторінках повісті читач зустрінеться з людьми різних життєвих доль і характерів. У складних умовах, драматичних колізіях випукло відображаються  духовні якості героїв: мужність, відвага, чистота відображаються духовні в дружбі й коханні.

Сторінками видань про життя та творчість письменника


Випускники Одеського (Новоросійського) університету:  Енциклопедичний словник. Вин. 1/ Відп. ред. В. А. Сминти-на; Заступ, відп. ред. М. О. Подрєзова; Упорядники та бібліогр. ред.: М. О. Подрєзова, В. П. Пружина, В. В. Самодурова. — Одеса: Астропринт, 2005. — 264 с.
Одеський (Новоросійський) національний університет ім. І.І. Мечникова завжди готував і плекав кадри, здатні гідно зустріти сучасність і спрогнозувати прийдешність заради розвитку національної вищої школи, визначення пріоритетів, які б могли сприяти збагаченню інтелекту, культури і освіти народу України. Перший випуск енциклопедичного словника університету містить майже 500 славних імен його вихованців за всю історію ОНУ (1865-2005). Розрахований на істориків науки, науковців, студентів та тих, хто цікавиться історією університету.

Дім князя Гагаріна: Збірник наукових статей і публікацій / Одеський літературний музей. — Вип. 6. — Частина 2. — Одеса: Сімекс-прінт, 2011. — 392 с.
У збірнику представлені роботи з історії літературного життя Одеси: перші публікації рукописів українських та російських письменників ХІХ-ХХ ст., матеріали до біографій діячів культури, опис раритетних експонатів з фондів Одеського літературного музею.

Письменники Одещини — на межі тисячоліть: Антологія- довідник /Упоряд. Б.І. Сушинський. Худож. О. А. Гавдзинська. - Одеса: Альфа-Омега, ОКФА, 1999. - 428 с.: фот. - (Укр. і рос. мовами).
До довідника "Письменники Одещина - на межі тисячоліть" увійшли біографії та бібліографічні дані про життя і творчість письменників Одещини з 1934 по 1999 рр.
Це видання є довідково-творчим додатком (спеціальним випуском) журналу Одеської обласної організації Національної Спілки письменників України «Літературна Одеса».
Видання розраховане на вчителів, бібліотекарів, літераторів, широке коло читачів.

Одеське літературне віче: У 2 т. Т. 1. Антологія поезії / Упоряд., автор передмови В. Г. Рутківський. — Одеса: Астропринт, 2004. — 592 с. - (Рос. та укр. мовами).
У антології подані творчі біографії поетів — членів Національної Спілки письменників України з часу заснування до наших днів. Кожна стаття містить у собі стислі відомості про час і місце народження літератора, освіту, роботу, літературні відзнаки, твори, що вийшли окремими виданнями, а також підбірку його поезій.
Довідник розрахований на бібліотечних працівників області, учителів, викладачів вузів, учнів, студентів, краєзнавців і всіх, хто цікавиться витоками та станом літературного процесу на Одещині.

Ісаєнко Л. М. Пам’ять і слово: Українознавча філологічна сторінка Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова: Літературно-критичні нариси. — Одеса: Астропринт, 2004. —248 с.: 12 арк. іл.
Літературно-критичні нариси розповідають про вчителів, вчених
Одеської літературознавчої школи, про письменників, чия творчість пов’язана з Півднем України, філологічним факультетом Національного університету.


Сторінками періодичних видань

 • Дерев’янко І. «Він був не таким, як усі…»: [Вечір пам’яті О. Шеренгового] // Чорноморські новини. - 2013. - 21 берез. - С.3.
 • Єфимова.Г. Молитослов Олекси Шерингового: [Творчій портрет письменника] // Чорноморські новини. - 2013. - 21 берез. - С.3.
 • «Любові все одно не спинеш плин…» :[Творчій портрет Шеренгового] // Золотослів. - 2012. - серп. - №2. - С. 13.
 • Мейзерська Т. Лирична збірка О. Шеренгового «Мій молитослов» // Думська площа. - 2005. -2 верес. - С.4.
 • Знову пишуться вірші:[Творчість поета] // Думська площа. - 2003. - 14 берез. - С.1.
 • Пащенко, М. Трудными дорогами «Рейса» :[О романе А. Шеренгового] // Веч.Одеса. - 2001. - 17 мая. - С.5.
четверг, 15 февраля 2018 г.

Хроніка Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського. 2017 рік

Хроніка Одеської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Грушевського. 2017 рік [Текст] : інформ. бюл. / Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського ; від. електрон. бібл.–бібліогр. інф. ; [підгот. О. А. Булгакова ; комп’ют. набір О. А. Булгакова ; худож. оформ. О. М. Ласкевич ; відп. за вип. О. А. Булгакова]. – Одеса , 2018. –
Вип. 1-4 (14). – 2018. – 100 с. ; 15х21. – 45 прим. : б. ц.пятница, 9 февраля 2018 г.

Презентація книги Івана Рябухіна «Воїн-інтернаціоналіст»9 лютого 2018 року, напередодні Дня вшанування учасників бойовий дій на території інших держав, який щорічно відзначається 15 лютого, в Одеській ОУНБ ім. М. Грушевського відбулася презентація книги письменника-мариніста, журналіста, члена НСЖУ та Асоціації моряків-підводників ім. А.І. Марінеска Івана Степановича Рябухіна «Воїн-інтернаціоналіст / Воин-интернационалист». В книзі викладено бойовий шлях капітана I рангу Петра Петровича Чванова, який, в свою чергу, презентував свою нову книгу «Честь по заслугам».
В заході взяли участь ветерани морського флоту, серед яких: Вознюк Анатолій Кирилович – лікар-підводник; Пластуненко Олексій Олексійович – капітан ІІІ рангу, підполковник, а також одеський журналіст і письменник Пересунько Яків Прокопович.
Під час презентації

Іван Рябухін презентує свою книгу «Воїн-інтернаціоналіст»

Петро Чванов - герой книги

Гостями заходу були слухачі муніципальної програми «Університету 3-го віку» та читачі бібліотеки.
Гості заходу

На завершення творча група «Привал» виконала пісні, присвячені морякам-підводникам та пісні пам’яті про Афган.
Авторські пісні у виконанні групи "Привал"


вторник, 30 января 2018 г.

Творча зустріч з Іриною Лобусовою

30 сiчня 2018 р. в ОУНБ ім. М. Грушевського відбулась презентація нових книг Ірини Лобусовой – професійного журналіста, письменника і кіносценариста – «Королевы Привоза» і «Подземелье призраков Аккермана».
Ірина Лобусова представляє нові книги

З перших сторінок «Королевы Привоза» ми потрапляємо в Одесу 20-х років ХХ століття. На тлі подій розповідається про історію виникнення одеського Привозу і описуються реальні факти, що відбувались в нелегкий для Одеси час: хвиля єврейських погромів і нальоти банди отамана Григор'єва. Як у попередніх книгах, головними героями виступають слідчий Володя Сосновський і його дівчина Тетяна.
Про зачаровану історію стародавньої держави Тіра і Білгород-Дністровської фортеці ми дізнаємося з роману «Подземелье призраков Аккермана». Автор піднімає завісу над особистим життям головної героїні. Володя Сосновський йде на призначену йому зустріч і зникає. Таня, розшукуючи коханого, знаходить свого батька і дізнається страшну таємницю Аккерманської фортеці ... Також в цьому творі описується логічне завершення життя знаменитого одесита Мішки Япончика.
Гості зустрічі

Під час заходу

Під час заходу

Під час заходу

четверг, 25 января 2018 г.

«Історіограф» Південної України Аполлон Скальковський»


25 січня 2018 року в ОУНБ ім М. Грушевького відбулась краєзнавча година «Історіограф Південної України», присвячена 210-річчю від дня народження історика, письменника, етнографа, публіциста Аполлона Олександровича Скальковського.


Аполлон Скальковський – один із засновників Одеського товариства історії і старожитностей. Довгий час працював на державній службі в Одесі, займався статистичними дослідженнями. Саме тоді зацікавився історією Південної України, подорожував, брав участь в археографічних експедиціях.
Переважна більшість матеріалів Скальковського була присвячена історії українського козацтва, кілька – історії заселення Південної України.
Перед студентами Одеського професійного ліцею будівництва та архітектури з цікавою розповіддю виступив заступник директора з наукової роботи Історико-краєзнавчого музею Ю.О Слюсар.

Заступник директора з наукової роботи Історико-краєзнавчого музею Ю.О СлюсарСтуденти Одеського професійного ліцею будівництва та архітектурисреда, 24 января 2018 г.

Лірик, філософ, патріот: до 80 річчя від дня народження Валентина Леонідовича МорозаМороз Валентин Леонідович (31.01.1938-30.01.2013) – український поет, журналіст, член Національної спілки письменників України. Був відповідальним секретарем Одеської організації СПУ. Нагороджений медалями. Лауреат літературних премій ім. Едуарда Багрицького, премія ім. П. Г. Тичини, ім. Костянтина Паустовського.

Лиш тільки той народ, що має
Ім’я безстрашного бійця,
Що все життя оберігає
Свою свободу до кінця,
Що материнське ніжне слово
Не дав на згубу ворогам, —
Лиш той народ і тую мову

Не вбить ні людям, ні вікам!..
Валентин Мороз, «Земля і слово».


Валентин Леонідович Мороз – один із найяскравіших українських поетів кінця ХХ – початку ХХI століття. Його пристрасні та мелодійні твори увійшли до сімнадцятьох прижиттєвих книжок. Але передусім це був щирий, високоморальний чоловік, який для багатьох і молодих, і поважного віку людей залишається на все життя вчителем.
Знаний в Одесі зберігач української культури Тарас Максим’юк упевнено називає Валентина Мороза своїм життєвим наставником. Щиру сповідь-спогад Максим’юка «Про Валентина Мороза – друга, поета та… вчителя» опубліковано у книзі «Я міст до тебе, Україно…» (Одеса, ТОВ «Лерадрук», 2016). Її укладачка Ірина Олексіївна Меліхова – дружина поета, вірна подруга по нелегкій життєвій та творчій дорозі-долі митця – готує до друку друге, доповнене та виправлене видання.
Письменник Олег Олійників згадує, що Валентин Мороз допомагав одеським педагогам у проведенні літературних свят, зустрічей та конкурсів, у яких охоче брали участь Анатолій Глущак, Георгій Горст, Микола Палієнко, Василь Півень, Олекса Різників, Станіслав Стриженюк, Володимир Гаранін, Станіслав Конак, Олекса Шеренговий і сам Олег Семенович.
Валентин Леонідович Мороз народився в селі Люшнювате (нині — Голованівського району Кіровоградської області).
«Пам’ятаю, — згадував Валентин Леонідович, — звичний, здавалось би, день 22 червня 1941 року. Нібито ніщо не провіщало лиха. Удень прийшов додому батько і приніс нам подарунки: величезну ляльку для дворічної сестрички Тамари, що була більша за неї, а нам із братом Станіславом — цілу жменю гільз: у той день батько був на стрільбищі… Тоді ніхто з нас і гадки не мав, що то було останнє побачення з батьком. А ті гільзи довго зберігалися у нашій родині як дорогоцінна пам’ять про батька». Загинув батько у червні 1941-го.
Мати — Катерина Яківна — була вчителькою. У перші дні війни, коли почалося несподіване та жорстоке бомбардування Самбора, ситуація вимагала рухатися на схід. Через певний час родина зупинилася в Казахстані, а через кілька років повернулася до села Люшнювате Кіровоградської (тоді Одеської) області, де жили родичі. Там Валентин закінчив семирічну школу. Далі були одеська середня школа №39, невдала спроба вступити на історичний факультет університету і повернення в рідне село, на береги Південного Бугу...
Чарівна природа, роздуми про пережите, по-новому осмислена творчість письменників української та світової літератури позначилися на виборі нового факультету — ним став філологічний факультет Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. В університеті була доброзичлива, творча атмосфера. Молоді таланти перебували під постійною опікою закоханих у свою професію викладачів.
Із 1955 року Валентин Мороз починає друкувати вірші в періодиці, що засвідчують вправність та майстерність поета-початківця. У 1962-у в Києві виходить його перша поетична книга «Говоріть, колоски, говоріть», хоча творилася вона більше десяти років. Її вихід у світ благословили такі корифеї української поезії, як Павло Тичина та Андрій Малишко.
«Поезії, що увійшли до збірки, вирізняються гостротою мистецького зору, власним поетичним стилем, умінням використовувати художні засоби, майже кожна з них базується на реальних подіях, переживаннях і роздумах автора; поет живиться тією життєдайною енергією, що дарує йому натхнення, творчу радість, породжує упевненість у своїх силах та впливала на самовдосконалення», — професійно оцінював творчість побратима по перу Володимир Гаранін у нарисі «Валентин Мороз: життя і творчість».
Після закінчення ОДУ працював, зокрема, в Немирівській районній газеті, видавництві «Маяк», Одеському літературному музеї, на Одеському обласному радіо.
На обласному радіо 60–70–х років минулого століття займалися журналістикою потужні творчі сили: там працювали майбутні лауреати республіканських та національних премій Олекса Шеренговий, Володимир Рутківський, Валентин Мороз, ціла когорта тодішньої творчої молоді – Василь Сагайдак, Василь Полтавчук, Василь Піддубняк. А ще заходили до Валентина Мороза «на вогник» пограти в шахи хлопці з телебачення, кіностудії, видавництва. Саме тут готувалися радіопередачі, виносили на творчий суд новели й вірші. І в центрі цього виру творчого життя був він – завідувач редакції пропаганди Валентин Леонідович Мороз.
«Перша драматична поема Валентина Мороза «Земля і слово» (на превеликий жаль, й остання!) приваблює читача щирістю автора, художньо поетичної правди, неповторністю поетичної «сповіді», емоційною насиченістю, вдалою розбудовою граматичних конструкцій, цікавими метафоричними блискітками, стислістю, вдалою діалогічною «симетричністю» та послідовним розвитком, логічністю сюжетної лінії; поету вдалося сконструювати правдиві, чітко окреслені характери персонажів. Поет порушив низку суспільно-по-літичних проблем, що хвилювали на початку 60-х років двадцятого століття і українське суспільство: нація, патріотизм, національна мова, культура, правдива інтерпретація історичних подій тощо», — зазначав В. Гаранін.
Друга збірка В. Мороза «Ми — земля» удостоєна літературної премії імені Едуарда Багрицького. Згодом у видавництвах Києва та Одеси виходять його книжки «Дерево на обрії», «Тінь дощу», «Білий-білий сніг», «Крило трави», «Земле моя — доле моя», «У ритмі сонця», «Моя душа — як пташка на долоні» та інші (загалом 17 поетичних книг).
У 1990 році поет готує до друку чергову збірку «Осінній сад». Вона викликала схвальні оцінки та рецензії в засобах масової інформації, і Валентин Мороз став лауреатом Всеукраїнської премії імені Павла Тичини. Містить цикл «На Шевченкові слова». Тема Шевченка не випадкова у творчості В. Мороза. Автор працює над нею упродовж десятиліть.
У цьому циклі йде «Передчуття». Тут відчутні традиції вірша Тараса Шевченка «Чи не покинуть нам, небого…». Це останній його твір, закінчений за 10 днів до відходу у інший світ. Поет записав його олівцем на офорті автопортрета 1860 року. Під першими 36 рядками поет написав дату «14 февраля». Останні 36 рядків датовано «15 февраля».
Завершальний вірш циклу – «Старі дерева». В. Мороз любить звертатися до образу дерева. Воно для поета – символ життя, краси. Кожен доторк Шевченкової руки до дерева залишає свій слід, і це символізує той слід, який залишає у нашій духовній скарбниці слово Шевченка, залишає його на віки.
У 1997-у Валентин Леонідович підготував до друку книгу із символічною назвою «Моя душа — як пташка на долоні», до якої включив вірш «Канівські строфи». У цій поезії він по-новому пізнає світ Кобзаря після відвідин Чернечої гори, де бував неодноразово. Цей алегоричний твір варто прочитати кожному, щоб за-глибитися у філософський та емоційний світ геніального українського поета, відчути величний образ нашого національного пророка.
Заслуговують на прочитання і вірші під загальною назвою «З варіацій на теми українського фольклору», які виводять автора на нову орбіту розуміння сучасної поезії. Відомий письменник і науковець Анатолій Колісниченко, ана-лізуючи витоки творчої манери Валентина Мороза, спосіб його мислення, писав: «Однією з привабливих рис творчості В. Мороза є уміння шукати в невичерпних джерелах народної творчості споріднені мотиви, образи, паралелі, розвивати їх і «осучаснювати», шукати імпульс думки й уяви».
Українську фольклорну тематику органічно доповнює цикл «З варіацій на теми грузинського фольклору». Мабуть, Всевишній мудро розпорядився, доленосно поєднавши в 1961 році Валентина Мороза з Іриною Мелеховою. Вона — випускниця українського відділення філологічного факультету ОДУ ім. І.І Мечникова 1962 року — писала новели, прочитавши які, Павло Тичина сказав, що Бог наділив її справжнім талантом. А Григорій Андрійович В’язовський новелу студентки Ірини Мелехової (писалися новели і в співавторстві з однокурсницею-подругою Зоєю Купченко) виніс на практичне заняття для літературознавчого аналізу. Ірина Олексіївна стала кандидатом психологічних наук, видавала підручники, писала наукові статті з курсу психології, якими послуговуються у вищих навчальних закладах. Її мати була з дворянського грузинського роду. Часто відвідуючи Грузію, зустрічаючись з письменниками, науковцями, краєзнавцями, буваючи в тамтешніх горах, одеський поет знайомився з храмами та історією братньої країни: все це давало матеріал для творчості. Багато творів грузинських поетів Валентин Мороз переклав українською мовою.
Новаторським явищем в українській поезії назвав «Антивірші» Валентина Мороза Євген Прісовський: «Антивірші — парадоксальне поняття, коли йдеться про визначення суті поетичного твору. Але парадокс завжди був засобом вияскравлення загостреного вияву головної думки й головного почуття. Антивірші, за авторським задумом, — це твір, позбавлений зовні поетичного начала; твір, головним «героєм» якого є неприваблива, жорстка, некрасива правда».
У Валентина Леонідовича була особливість, яка, може, й іншим поетам притаманна, але ж не такою мірою: він — ідеаліст і філософ, романтик у найкращому сенсі цього слова, глибокий лірик, який звертався до найпотаємніших закутків людської психіки, особливого стану творчої душі, щирих почуттів.
Вірші інтимної тематики зустрічаємо у більшості його збірок, але кращі з них — в «Ім’я тобі — кохана» (2000). Ця кишенькова книжечка — поезії про високе почуття кохання, яке повинно бути чистим, вірним — від першого подиху й до останнього. Ця мініатюрна збірка вибраної любовної лірики — по-справжньому цікаве й неповторне явище у нашій сучасній поезії.
Валентин Мороз любив працювати з молодими, давав багато цінних порад, основними вимогами до майбутніх поетів називав відповідальне ставлення до слова, необхідність постійного розширення поетичного словника, вдосконалення техніки віршування. Неперевершеною школою майстерності вважав щоденне читання найкращих зразків поезії та прози: «Начитайтесь — і відчуєте флюїди в серці, потяг до поезії». Завжди радив початківцям: «Частіше думайте про велике».
Особливе місце у творчому житті Валентина Мороза займав Пушкінський недільний ліцей, створений 1992 р. при середній школі № 107 за директорства Лідії Адольфівни Щербини – викладачки російської мови та літератури, вченої-пушкіністки, заслуженої вчительки України. Доцент кафедри російської мови, кандидат філологічних наук Віктор Федорович Шишов викладав у ньому культуру мовлення та польську мову, Валентина Анатоліївна Максимова – спецкурс з історії театру, а Валентин Мороз – піїтику.
Володимир Немерцалов – нині доцент, кандидат біологічних наук, береже в пам’яті уроки ставлення до світу, природи, до людей, знайомства з шедеврами світової літератури та творчістю українських авторів – від митрополита Петра Могили і гетьмана Івана Мазепи до наших сучасників Сергія Жадана й Андрія Любки. В. Немерцалов опублікував в інтернеті переклад англійською мовою вірша В. Мороза «Україна», надсилав його на конкурс віршів Бібліотеки Конгресу США. Володимир підкреслює, що навчився від наставника здатності дивуватися світові, любові та прихильності до людей, вмінню радіти за інших. «Валентин Леонідович – глибокий філософ, – говорить учений. – Він умів просто вести мову про найскладніші речі».
Моряк із юридичною освітою Олександр Коробейников згадує 2005 рік, вихід його книжки «Избранное», до якої ввійшли перекладені ним разом із В. Немерцаловим російською мовою вірші В. Мороза.
Видала кілька книжок поезій і колишня студентка філфаку ОНУ Олександра Григор’єва.
Юрист, депутат Одеської облради, автор популярних пісень Ігор Шавров вважає, що Валентин Мороз дав йому багато цінних порад, сформував своєрідний кодекс поета, основними вимогами якого назвав відповідальне ставлення до слова, необхідність постійного розширення свого словника, вдосконалення техніки віршування. А неперевершеною школою вважав В. Мороз щоденне читання найкращих зразків поезії.
Відійшов у засвіти за день до свого 75-річчя (30 січня 2013 р.) один із найавторитетніших письменників Одеси, Одещини, журналіст, який працював у Немирівській районній газеті, у видавництві «Маяк», Одеському літературному музеї, на Одеському обласному радіо. Валентин Мороз був відповідальним секретарем Одеської організації НСПУ, довгий час (з 1997 до 2008 року) був головним редактором журналу Одеської обласної організації НСПУ «Літературна Одеса».
«Не вмер… А просто пішов у майбуття однією з непомітних, а може, й загадкових доріг», — написав у спогадах побратим письменник Олег Олійників. Пішов із життя на переломі несподівано сніжної зими. 


Літературні твори

1962 — «Говоріть, колоски, говоріть» (Поезії)
1967 — «Ми — земля» (Поезії)
1969 — «Дерево на обрії» (Лірика)
1971 — «Білий-білий світ» (Лірика)
1975 — «Тінь дощу» (Поезії)
1978 — «Крило трави» (Поезії)
1982 — «Крізь пам'ять» (Вірші)
1984 — «Земле моя, доле моя» (Поезії)
1986 — «У ритмі сонця» (Поезії)
1988 — «Поезії»
1990 — «Осінній сад»  (Поезії) премія ім. П. Г. Тичини, 1993
1993 — «Пісочний годинник» (Поезії)
1997 — «Моя душа — як пташка на долоні» (Поезії)
2000 — «Ім'я тобі — кохана» (Вибрана любовна лірика)
2004 — «Дорога в осінь» (Вибрані поезії)
2007 — «Ми листуємося з лісом» (Лірика)
2009 — «Зелена кров веселої верби» (Збірка поезій)


Твори В. Мороза з фондів бібліотеки

Мороз В. Білий-білий світ [Текст] : Лірика / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1971. – 80 с.


Мороз В. Говоріть, колоски, говоріть [Текст] : Поезії / В.Мороз. – К.: Радянський письменник, 1962. – 58 с.


Мороз В. Дерево на обрії [Текст] : Лірика / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1969. – 96 с.


Мороз В. Дорога в осінь [Текст] : Вибрані поезії / В.Мороз. – Одеса: Астропринт, 2004. – 300 с.


Мороз В. Зелена кров веселої верби [Текст] : Зб. поезій / В.Мороз. – Одеса: Астропринт, 2009. – 72 с.


Мороз В. Земле моя – доле моя [Текст] : Поезії / В.Мороз. – К.: Дніпро, 1984. – 143 с.


Мороз В. Ім`я тобі - кохана [Текст] : Вибрана любовна лірика / В.Мороз. – Одеса: Астропринт, 2000. – 104 с.


Мороз В. Крізь пам`ять [Текст] : Вірші / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1982. – 71 с.


Мороз В. Крило трави [Текст] : Поезії / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1978. – 78 с.


Мороз В. Ми - Земля [Текст] : Поезії / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1967. – 70 с.


Мороз В. Ми листуємося з лісом [Текст] : Лірика / В.Мороз. – Одеса: Астропринт, 2007. – 84 с.


Мороз В. Моя душа – як пташка на долоні [Текст] : Поезії / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1997. – 96 с.


Мороз В. Осінній сад [Текст] : Поезії / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1990. – 96 с.


Мороз В. Пісочний годинник [Текст] : Поезії / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1993. – 112 с.


Мороз В. Поезії [Текст] / В.Мороз. – К.: Дніпро, 1988. – 189 с.Мороз В. Тінь дощу [Текст] : Поезії / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1975. – 76 с.


Мороз В. У ритмі сонця [Текст] : Поезії / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1986. – 86 с.*   *   *
 • Мороз В. «…А я пошукаю іще одне слово» : [вірші] / В.Мороз // Чорномор. новини. – 2012. – 2 черв. – С. 7.
 • Мороз В. «В старих фортецях і земля стара…»; З щоденника; Як на мене…; «А місто так нагадує про море…»; Нічне купання; Гроза минула; Мотив Яніни Дугутіте / В.Мороз // Веч. Одесса. - 1981. – 21 марта.
 • Мороз В. «Здіймаються гори і падають гори…» : [вірш] – В кн.: Мій комсомол. Поезії. – К., 1975. – С. 328.
 • Мороз В. «Найкраще відчуцваю вічний рух…» - «Кують зозулі зброю на зорі…» - «Вікна сном замело…» : [вірші] / В.Мороз // Ранок. – 1971. – № 9. – С. 21.
 • Мороз В. «Посеред сніжно-білої пітьми…» : [вірші] // Веч. Одесса. – 2008. – 31 янв. – С. 3. – фот.
 • Мороз В. «Світанок плив, обвітрений і сірий….»; По струнах скрипки; «Весна прийшла зненацька, уночі…», «У скверику шуркочуть голуби…»: [вірші] / В.Мороз // Комс. іскра. – 1984. – 27 груд.
 • Мороз В. «Став мотор, позіхнувши тяжко…» : [вірш] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 1959. – № 23. – С. 100.
 • Мороз В. «Що має статися з цим неприкаяним світом» : [поезія] // Чорномор. новини. – 2013. – 2 лют. – С. 7.
 • Мороз В. «Я відчуваю, що починаю вростати в землю…» : [вірш] / В.Мороз // Жовтень. – 1964. – № 11. – С. 119.
 • Мороз В. «Я шукаю до серця поезії… : [вірші з кн. «Зелена кров веселої верби»] // Дум. площа. – 2009. – 25 груд. – С. 7.
 • Мороз В. «Як захмелілий нині від роси…» : [вірш] / В.Мороз // Веч. Одесса. – 1974. – 28 янв.
 • Мороз В. 22 червня 1941 року; Осінній вальс : [стихи] / В.Мороз // Веч. Одесса. - 1984. – 8 нояб.
 • Мороз В. А день увечері… Ти – тки існуєш – чистота! Щось із чимось завжди розминається… : [вірші] / В.Мороз // Горизонт. – 1969. – № 5. – С. 40.
 • Мороз В. Аби лиш істина торжествувала : [поезія] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2005. – № 1 (16). – берез. - С. 34-39. – фот.
 • Мороз В. Автопортрет. – Ворожіння. – Варіації на теми прелюдів Дебюссі; 1. Дівчина з волоссям кольору льону. – 2. Тераса, освітлен місяцем : [вірші] / В.Мороз // Дніпро. – 1969. - № 4. – С. 3..
 • Мороз В. Ах, осене, ти справді золота : [поезія] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2007. – №2 (25). – трав. - С. 114-117. – фот.
 • Мороз В. Ах, осене, ти справді золота : [поезія] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2005. – №2 (17). – черв. - С. 27-29. – фот.
 • Мороз В. Балада про похід; «Сьогодні, перно, миють небеса…» : [вірші] / В.Мороз // Чорномор. комуна. – 1984. – 6 берез.
 • Мороз В. Балада про сиву зозулю . – Поезія, 1983, вип. 1, С. 54.
 • Мороз В. Батарея, підйом! : [вірші] // Вітчизна. – 1968. – № 2. – С. 12-13.
 • Мороз В. Берізка. – Серце ріки. – Море навесні : [вірші] // Комс. іскра. – 1975. – 4 лют
 • Мороз В. Білий жмуток вітру : [вірші] : Українська пісня. – Бенкет. – «Чим же все-таки твіст…» - «І що це коїться, і що це тільки чиниться?...» / В.Мороз // Дніпро. - 1964. - № 7. – С. 4-6.
 • Мороз В. Білий-білий світ [Текст] : Лірика / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1971. – 80 с.
 • Мороз В. Білий-білий світ [Текст] : Лірика / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1971. – 80 с.
 • Мороз В. В нічному : [вірш] / В.Мороз // Чорномор. комуна. - 1967. - 8 січ.
 • Мороз В. В пісні моя кохана : [поезія] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2006. – № 4 (23). – листоп. - С. 36-39. – фот.
 • Мороз В. В Шевченковій майстерні; Сім маленьких скрипалів : [поезія] // Комс. іскра. – 1988. – 30 січ.
 • Мороз В. Варіації на тему грузинського фольклору : [поезія] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2005. – № 3 (18). – серп. - С. 19-22. – фот.
 • Мороз В. Вербова балада. Очищення. : [вірш] / В.Мороз // Комсомольс. іскра. - 1969. – 13 листоп..
 • Мороз В. Вересень 1943 року;  Переправа через Дніпро; Південна зима : [вірш] / В.Мороз // Знамя коммунизма. - 1988. – 31 янв.
 • Мороз В. Виноград. – Сонет про меч. - Голос Гнатюка. – Надвечір`я : [стихи] / В.Мороз // Веч. Одесса. - 1976. – 25 окт.
 • Мороз В. Вірую в сонце. – «Як згусток часу, - на мрїм вікні…» : [вірші] / В.Мороз // Дніпро. - 1968. - № 6. – С. 8.
 • Мороз В. Вірші : [22 червня 1941 року; Сестрі Тамарі; Екскурсія в одеські катакомби; Дума-балада; Вересень-1943 року. Переправа через Дніпро; Балада про марафон; І земля озивалась: «Одвіку!...»] // Крізь пам`ять / Зб. Поезій. – О.: Астропринт, 2005. – С. 120-124.
 • Мороз В. Вірші : [про Одесу] // Дум. площа. – 2001. – 27 лип. – С. 10.
 • Мороз В. Вставай, народе мій, збудися : [поезія] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2007. – № 4 (27). – груд. - С. 58-60. – фот.
 • Мороз В. Говоріть, колоски, говоріть [Текст] : Поезії / В.Мороз. – К.: Радянський письменник, 1962. – 58 с.
 • Мороз В. Григорівські сонети. - В кн. Крила подвигу. – Одеса: Маяк, 1981. – С. 99-101.
 • Мороз В. Григорівські сонети. – В кн.: Мороз В. Крило трави : [Поезії] – Одеса, 1978. – С. 6-7.
 • Мороз В. Дерево на обрії [Текст] : Лірика / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1969. – 96 с.
 • Мороз В. Дерево часу. – Горобина ніг. – А на вікні : [вірші] / В.Мороз // Комсомольська іскра. - 1974. – 20 черв.
 • Мороз В. Дивлюсь вслід хмільній весні : [вірші] // Літ. Одеса. – 2003. - № 2 (9). – трав. – С. 68-70.
 • Мороз В. Дивлюся вслід хмільній весні : [поезія] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2003. – № 2 (9). – трав. - С. 68-70. – фот.
 • Мороз В. Добірка віршів / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2004. – № 4 (15). – груд. - С. 31-34. – фот.
 • Мороз В. Дорога в осінь [Текст] : Вибрані поезії / В.Мороз. – Одеса: Астропринт, 2004. – 300 с.
 • Мороз В. Дума про плавання під водою : [вірші] / В.Мороз // Горизонт. - 1966. - № 1. – С. 27.
 • Мороз В. Дума про смерть хлібороба; Плавання під водою; У світі білому бувають дивні речі; «Забриніла струна межи серцем моїм і тобою» : [вірші] – В кн.: Дніпрові райдуги. Антологія молодої поезії України. – К., 1978. – С. 351-355.
 • Мороз В. Дума про червоного птаха : [вірш] / В.Мороз // Чорномор. комуна. – 1974. – 4 січ.
 • Мороз В. Дума-балада : [поезія] // Одес. известия. – 2011. – 7 мая. – С. 6.
 • Мороз В. З нових віршів : [вірш] / В.Мороз // Чорномор. новини. – 1993. – 16 жовт.
 • Мороз В. З нових віршів : [вірш] / В.Мороз // Чорномор. новини. – 1992. – 2 квіт.
 • Мороз В. З нових віршів : [вірш] / В.Мороз // Чорномор. новини. – 1982. – 19 лют.
 • Мороз В. З нових поезій : [вірші] / В.Мороз // Веч. Одесса. – 2003. – 27 февр.. - С. 2.
 • Мороз В. З щоденника; Перший кленовий листочок; Світанок; Мій шпак; Імпровізація на березі моря; «В останні літні дні дихне пора осіння…» : [вірш] – В кн.: Горизонт. Літ.-худож. і громад.-політ. іл. зб. Спілки письменників України. – Одеса, 1984. – С. 103-106.
 • Мороз В. З щоденника; Як на мене; Нічне купання; Гроза минула; Мотив Яніни Дегутіте : [вірш] / В.Мороз // Веч. Одесса. – 1984. – 21 марта.
 • Мороз В. За кимось плакати зарано : [вірші] // Море. – 2005. - № 3 (4). – верес. – С. 136-138.
 • Мороз В. Завірюха : [вірш] / В.Мороз // Дніпро. – 1966. – № 1. – С. 17.
 • Мороз В. Зелена кров веселої верби [Текст] : Зб. поезій / В.Мороз. – Одеса: Астропринт, 2009. – 72 с.
 • Мороз В. Земле моя – доле моя [Текст] : Поезії / В.Мороз. – К.: Дніпро, 1984. – 143 с.
 • Мороз В. Зоряний вітер : [вірш] / В.Мороз // Чорномор. комуна. – 1974. – 12 жовт.
 • Мороз В. Из лирической тетради : [стихи] / В.Мороз // Одес. известия. – 1993. – 2 февр.
 • Мороз В. Из новых стихов : [стихи] / В.Мороз // Одес. известия. – 1992. – 7 нояб.
 • Мороз В. Имя героя – творец : [образ современника в творчестве поэта] / В.Мороз // Веч. Одесса. – 1981. – 18 марта.
 • Мороз В. І серце б`є схвильовано і чисто : [вірші] / В.Мороз // Комсомольска іскра. – 1970. – 4 черв.
 • Мороз В. І як щемить солона кров у жилах : [поезія] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2007. – № 3 (26). – верес. - С. 76-78. – фот.
 • Мороз В. Ідилія : [стихи] / В.Мороз // Знамя коммунизма. – 1985. – 29 сент.
 • Мороз В. Із збірки поезій «Моя душа – як пташка на долоні» // Чорномор. новини. – 1998. – 31 січ. – С. 2. – фот.
 • Мороз В. Із книги «Ім`я тобі – кохана. Вибрана любовна лірика» // Чорномор. новини. – 2001. – 26 лип. – С. 3.
 • Мороз В. Із циклу «Антивірші» : [сатирич. вірші] // Чорномор. новини. – 1999. – 18 берез. – С. 3.
 • Мороз В. Ім`я твоє вимовляю: [стихи] / В.Мороз // Друг читача. – 1982. – 4 берез. – С. 5.
 • Мороз В. Ім`я тобі - кохана [Текст] : Вибрана любовна лірика / В.Мороз. – Одеса: Астропринт, 2000. – 104 с.
 • Мороз В. Імпровізація на світанку: [вірш] / В.Мороз // Чорномор. комуна. – 1984. – 23 груд.
 • Мороз В. Карпатські медитації. Верлібри про тебе, кохана: [вірші] / В.Мороз // Літ. Україна. – 1968. – 13 груд.
 • Мороз В. Коли пахне світ росою : [поезія] // Літ. Одесса. – 2009. – № 1 (32). - жовт. – С. 77-80.
 • Мороз В. Кольори молодої зорі : [поезія] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2006. – № 1 (20). – лют. - С. 118-120. – фот.
 • Мороз В. Крило трави [Текст] : Поезії / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1978. – 78 с.
 • Мороз В. Крізь пам`ять [Текст] : Вірші / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1982. – 71 с.
 • Мороз В. Лирическая тетрадь : [стихи] / В.Мороз // Веч. Одесса. – 1980. – 19 нояб.
 • Мороз В. Ліс переходив через річку; Світанок : [вірші] / В.Мороз // Комс. іскра. – 1980. – 30 серп.
 • Мороз В. Ми - Земля [Текст] : Поезії / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1967. – 70 с.
 • Мороз В. Ми : [вірш, присвяч. Т.Г.Шевченкові] // Дум. площа. – 2001. – 9 берез. – С. 9.
 • Мороз В. Ми листуємося з лісом [Текст] : Лірика / В.Мороз. – Одеса: Астропринт, 2007. – 84 с.
 • Мороз В. Мистецтво : [вірші] / В.Мороз // Дум. Площа. – 2007. – 23 берез. – С. 5. – фот.
 • Мороз В. Моя душа – як пташка на долоні : Поезії. – О.: Маяк; Ред. «Ріно», 1997. – 96 с.
 • Мороз В. Моя земля; В долонях квітки; Тиша в лісі; Дитячий малюнок : [вірші] / В.Мороз // Веч. Одесса. – 1979. – 11 июля.
 • Мороз В. Музика. – Вишня зацвіла… : [вірші] / В.Мороз // Комс. іскра. – 1977. – 26 берез..
 • Мороз В. На Шевченкові слова : [поезія присвячується пам`яті Т.Шевченка] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2006. – № 2 (21). – трав. - С. 83-85. – фот.
 • Мороз В. Наша земля зелена… : [вірш] / В.Мороз // Чорномор. комуна. – 1965. – 7 груд.
 • Мороз В. Не схитнутись, не зламатись : [поезія до 150-річчя від дня народження І.Я.Франка] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2006. – № 3 (22). – серп. - С. 27-28.
 • Мороз В. Ода Дніпру; «Аж кришталевий нині від роси»; Рядки про мене, двох пташок і про їхнє гніздо» : [вірші] – В кн.: Дві хвилі [вірші поетів міст-побратимів Одеси і Варни]. – Одеса, Варна, 1973. – С. 113-117.
 • Мороз В. Одна Дніпру : [вірш] / В.Мороз // Комсомольська іскра. – 1971. – 16 верес.
 • Мороз В. Останнє яблуко. – Серпень. - Літо : [вірші] / В.Мороз // Веч. Одесса. – 1977. – 25 июня.
 • Мороз В. Пабло Неруда : [вірш] / В.Мороз // Комсомольська іскра. – 1974. – 11 лип.
 • Мороз В. Перед пам`ятником Шевченку в Одесі : [вірші] // Дум. площа. – 2008. – 8 лют. – С. 7.
 • Мороз В. Передчуття весни і неспокою : [поезія] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2008. – № 4 (31). – груд. - С. 127-130. – фот.
 • Мороз В. Північ в горах. Карпатська медитація. Дума про твої очі : [вірші] – В кн.: Поезія, 1969. – Вип. 4. – К., 1969. – С. 41-42.
 • Мороз В. Пісочний годинник [Текст] : Поезії / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1993. – 112 с.
 • Мороз В. Поезії // Юг. – 1998. – 31 янв. – С. 5. – фот.
 • Мороз В. Поезія // Чорномор. новини. – 2013. – 7 берез. – С. 7.
 • Мороз В. Поезія : [з кн. «Дорога в осінь»] // Чорномор. новини. – 2005. – 26 лют. – С. 7.
 • Мороз В. Полудень; Імпровізація на давню тему; При дорозі : [вірші] / В.Мороз // Комсомольська іскра. – 1982. – 30 верес.
 • Мороз В. Посеред сніжно-білої пітьми : [поезія] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2008. – № 1 (28). – берез. - С. 44-47. – фот.
 • Мороз В. Прапор : [вірш] / В.Мороз // Чорноморська комуна. – 1965. – 21 листоп.
 • Мороз В. Прапор «Потьомкіна» - Баркарола: [вірші] / В.Мороз // Чорномор. комуна. – 1977. – 12 черв.
 • Мороз В. Прапор «Потьомкіна»; Весняний етюд з ластівками; Берізка : [вірші] – В кн.: Веселка над берегами. – Одеса: Маяк, 1981. – С. 70-72.
 • Мороз В. Прислухайтесь – які бентежні луни : [поезія] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2008. – № 2 (29). – трав. - С. 94-97. – фот.
 • Мороз В. Про шинок і кабак : [вірші] // Веч. Одесса. – 1999. – 1 апр. – С. 4.
 • Мороз В. Прогулянка з дочкою: [вірші] / В.Мороз // Чорномор. комуна. – 1970. – 1 лют.
 • Мороз В. Революційний мотив : [вірш] / В.Мороз // Веч. Одесса. – 1980. – 7 нояб.
 • Мороз В. Ровесники: [вірш] / В.Мороз // Комсомольське плем`я. – 1960. – 10 лип.
 • Мороз В. Сонети : [вірші] / В.Мороз // Веч. Одесса. – 1974. – 12 сент.
 • Мороз В. Танки над п`єдесталах; Нічна балада: [вірші] / В.Мороз // Літ. Україна. – 1985. – 15 серп. – С. 4.
 • Мороз В. Твій кожен рух : [вірші] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2003. – № 1 (8). – берез. - С. 84-88. – фот.
 • Мороз В. Тінь дощу [Текст] : Поезії / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1975. – 76 с.
 • Мороз В. Травневі дощі. – Жаго моя! – «Але я відчуцваю тебе…» : [вірші] / В.Мороз // Комсомольська іскра. – 1971. – 11 трав.
 • Мороз В. У боротьбі добра і зла : [вірші] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2004. – № 2 (13). – черв. - С. 48-5. – фот.
 • Мороз В. У попри всі невдачі і облуди : [поезія] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2007. – № 1 (24). – лют. - С. 102-105. – фот.
 • Мороз В. У ритмі сонця [Текст] : Поезії / В.Мороз. – Одеса: Маяк, 1986. – 86 с.
 • Мороз В. Українська пісня. – Бенкет та інші вірші : [вірші] / В.Мороз // Дніпро. – 1964. – № 7. – С. 4-6.
 • Мороз В. Фантазія; Балада про божевільну зозулю : [вірші] / В.Мороз // Знамя коммунизма. – 1983. – 17 июля.
 • Мороз В. Черт его знает, ем пахнет солома… : [стихи] / В.Мороз // Веч. Одесса. – 1980. – 5 сент.
 • Мороз В. Шагает женщина степенно : [стихи. Пер. С укр. Я.Измайловского] / В.Мороз // Літ. Одеса. – 2008. – № 3 (30). – верес. - С. 131-135. – фот.
 • Мороз В. Що значить «вічність», а що значить «мить» : [вірші] // Чорномор. новини. – 2008. – 31 січ. – С. 3.
 • Мороз В. Щоб ми не забули; Настояні на сонці і меду; Баркаролла; «Кипить земля… В її крутийокріп» : [вірші] / В.Мороз // Дніпро. – 1979. – № 12. – С. 14-15.
 • Мороз В. Я тобі вклоняюся, любове : [вірші] / В.Мороз // Комсомольська іскра. – 1971. – 23 січ. 
 • Мороз В. Якщо там, де зливаються небо й земля : [вірші] / В.Мороз // Знамя коммунизма. – 1985. – 27 окт.Про життєвий та творчий шлях В. Мороза

 • [Валентин Леонидович Мороз] [Текст] : [одес. поэт. Дебютировал сб. поэзии «Говоріть, колоски, говоріть», который был издан в Киеве в 1962 г. И отмечен вниманием П.Тычины и А.Малышко. вышли кн. В.Мороза «Ми – земля», «Дерево на обрії», «Тінь дощу», «Білий-білий сніг», «Крило трави», «Земле моя – доле моя», «У ритмі сонця», «Моя душа – як пташка на долоні». За кн. «Осінній сад» поэт отмечен лит. премией им. П.Тычины] // Дом князя Гагарина : сб. – О., - 2011. – Вып. 6. – Ч. 2. – С. 362, 363.
 • «Земле моя – доле моя» : [В.Морозу – 65 лет] // Веч. Одесса. – 2003. – 6 февр. – С. 3.
 • Бандуренко Е. Солнечная книжка : [рец. кн. В.Мороза «Говоріть, колоски, говоріть»] / Е.Бандуренко // Знамя коммунизма. – 1962. – 18 нояб.
 • Басов А. Пружність думки та образу : [рец. на кн. В.Мороза Ми - Земля] / А.Басов // Літ. Україна. – 1967. – 4 лип.
 • Борецький В. Сповідь на вершині : [про творчість поета В. Мороза] // Літ. Одеса. – 2004. - № 4 (15). – груд. – С. 130-137.
 • Бродавко Р. «Гармония всегда в противоборстве…» : [о творчестве одес. поэтов В.Мороза, И.Неверова] / Р.Бродавко // Веч. Одесса. – 1977. – 5 сент.
 • Бродавко Р. Высоту отдавать нельзя : [творчество поэта В.Мороза] / Р.Бродавко // Знамя коммунизма. – 1979. – 20 янв.
 • Бродавко Р. Голоса памяти : [о кн. В.Мороза Крізь пам`ять] / Р.Бродавко // Знамя коммунизма. – 1982. – 10 июля.
 • Бродавко Р. Красная птица поэзии : [рец. сб. стихов В.Мороза Тінь дощу] / Р.Бродавко // Знамя коммунизма. – 1976. – 24 марта.
 • Бродавко Р. Сборник стихов или книга поэта? : [рец. на кн. В.Мороза Крило трави] / Р.Бродавко // Знамя коммунизма. – 1979. – 19 июля.
 • Валентин Мороз : [біогр. довідка: Вірш «Антивірші про шинок і кабак»] // Варена сокира : Антологія сатири й гумору поетів Одещини. – О.: Астропринт, 2008. – С. 128-130. – фот.: С. 128.
 • Валентин Мороз нар. 1938 р. [Текст] : [поезія] // Степова пектораль. Поетична антологія. Від Т.Г.Шевченка до наших днів. – Одеса: Маяк, 2011. – С. 229-230.
 • Валентин Мороз, письм. – нагороджений медаллю Громад. благодійного фонду Степана Олійника «За благодійну діяльність» // Здоровше з гумором живеться. Лауреати літератрної премії ім. Степана Олійника – Вид. 2-е; перероб. і доп. – Одеса: Астропринт, 2005. – С. 147. – фот.
 • Валентин Мороз. – В кн.: О.В.Килимник, О.І.Пейровський Письменники Радянської України. Довідник. – К., 1976. – С. 236.
 • Вихристенко В. Опік полум`ям свічки : [про поета В.Л.Мороза] // Одес. вестн. – 1996. – 27 июля. – С. 9.
 • Воротняк Т. Звіряючи час рядком : [про кн. В.Мороза Ми - земля] / Т.Воротняк // Комсомольська іскра. – 1967. – 5 лип.
 • Гаранін В. «Вслухаюсь в шелест кожного зела» : [поетові В.Морозу - 65] // Чорномор. новини. – 2003. – 1 лют. – С. 5.
 • Гаранін В. «Вслухаюсь в шелест кожного зла» : [поетові В.Морозу - 65] // Чорномор. новини. – 2003. – 1 лют. – С. 5.
 • Гаранін В. І солодко, і щемно пахне зілля… : [В.Морозу - 65] // Дум. Площа. – 2003. – 7 лют. – С. 3. – фот.
 • Гаранін В. І солодко, і щемно пахне зілля… : [Валентину Морозу - 65] // Дум. Площа. – 2003. – 7 лют. – С. 3. – фот.
 • Гаранін В. Одеському поету Валентину Морозу – 60 // Одес. вестн. – 1998. – 29 янв. – С. 7. – фот.
 • Глущак А. Лірик, філософ, патріот : [творч. портр. одес. поета В.Мороза] / А.Глущак // Веч. Одесса. – 2013. – 31 янв. – С. 3. – фот.
 • Глущак А. Насущний хліб поезії : [про зб. Поезій В.Мороза Ми - земля] / А.Глущак // Чорномор. комуна. – 1967. – 27 черв.
 • Глущак А. Пам`яті поета Валентина Мороза : [некролог] / А.Глущак // Веч. Одесса. – 2013. – 2 февр. – С. 4. – фот.; Прес-кур`єр. – 2013. – 7 лют. – С. 16. – фот.
 • Горст Г. Послідовність ффілософії оборонця : [рец. на кн. В.Морроза «дорога в осінь»] // Море. – 2006. - № 3 (8). – верес. – С. 118 – 120. – фот.
 • Друга молодість чи друга зрілість? : [поету В.Морозу - 60] // Чорномор. новини. – 1998. – 31 січ. – с. 2. – фот.
 • Дузь І. Світ поетичного бачення / І.Дузь // Чорномор. комуна. – 1972. – 28 січ.
 • Ісаєнко Л. Неповторний дух правдивої душі Валентина Мороза : [до 2-ї річниці з дня відходу у Вічність В.Л.Мороза] / Л.Ісаєнко // Вечерняя Одесса. – 2015. – 29 янв. – С. 3. – фот.
 • Колесниченко А. Этот старый строгий сонет : [о сб. В.Мороза Крило трави] / А.Колесниченко // Веч. Одесса. – 1979. – 3 янв.
 • Колісниченко А. Чар поезії і краси понад усе! : [творчість одес. письменника В.Мороза] // Веч. Одесса. – 2014. – 27 марта. – С. 3. – фот.
 • Конак С. «Дивлюся вслід хмільній весні…» : [рец. на зб. поезій В.Мороза «Ми листуємося з лісом» (О.; Астропринт] // Чорномор. новини. – 2007. – 13 верес. – С. 3.
 • Конак С. «Щоб людська потужна мисль за добро була в одвіті» : [некролог: одес. поет В.Л.Мороз] / С.Конак // Чорномор. новини. – 2013. – 7 берез. – С. 7. – фот.
 • Конак С. «Я кожному з вітрів сказав: прощай…» : [минула річниця з дня смерті одес. поета В.Л.Мороза: вірші] // Чорномор. новини. – 2014. – 23 січ. – С. 3. – фот.
 • Конак С. Долоні квітки : [о сб. стихов В.Мороза Крізь пам`ять] / С.Конак // Друг читача. – 1982. – 18 листоп. – С. 5.
 • Конак С. Долоні квітки : [о сб. стихов В.Мороза Крізь пам`ять] / С.Конак // Комс. іскра. – 1982. – 5 жовт.
 • Конак С. Сивина як сніг передвесняний : [творчість одес. поета В.Мороза. до 70-річчя з дня народження] // Чорномор. новини. – 2008. – 31 січ. – С. 3. – фот.
 • Конак С. Чим пахне солома?.. : [із споминів про В.Мороза] // Чорномор. новини. – 2013. – 13 черв. – С. 3.
 • Корінь А. З джерел натхнення і любові : [про зб. віршів В.Мороза Крізь пам`ять] / А.Корінь // Молодий комунар. – 1983. – 20 серп.
 • Кракалія Р. «Моє життя – мов пташка на долоні» : [в Будинку письменників пройшов творч. вечір одес. поета В.Мороза] / Р.Кракалія // Чорномор. новини. – 2010. – 25 берез. – С. 3.
 • Кракалія Р. «Тоді теплішає на світі, коли всміхається Мороз» : [вшанування поезії В.Мороза у Літ. музеї] // Дум. Площа. – 2005. – 25 лют. – С. 3. – фот.
 • Кракалія Р. Щире серце поета // Чорномор. новини. – 1998. – 5 лют. – С. 4.
 • Кульова В. Схвильований і тривожний : [рец. кн. В.Мороза «Дерево на обрії»] / В.Кульова // Дніпро. – 1971. - № 3. – С. 151-153.
 • Лауреати літературних пресмій : [Мороз Валентин Леонідович. Песпублік. Премія ім. П.Тичини. Обл. премія ім. Е.Багрицького] // Одеська обласна організація Національної Спілки письменників України. – Одеса: Астропринт. – 2004. – С. 6.
 • Макаров А. Марні емоції : [рец. на кн. В.Мороза Ми - Земля] / А.Макаров // Вітчизна. – 1968. - № 5. – С. 142-153.
 • Марко В. Трудність перших підсумків : [рец. сб. стихов В.Мороза Тінь дощу] / В.Марко // Молодий комунар. – 1976. – 22 черв.
 • Мороз В. : [Поет. Чл. Нац. Спілки письм. України з 1965 р. Лауреат премії ім. П. Тичини. Коротка біогр. Вірші] // Одеське літературне віче. Т. 1. Антологія поезії. – Одеса: Астропринт, 2004. – С. 296-303. – фот.
 • Мороз В.Л. – В кн.: Письменники Радянської України. Бібліогр. довід. – К., 1981. – С. 184.
 • Мороз Валентин Леонідович : [одес. письменник. Біогр. довідка] // Випускники Одеського (Новоросійського) університету / Енцикл. слов. – О.: Астропринт, 2005, Вип. 1. – С. 143. – Фот.
 • Немировская Э. Вторая книга : [о кн. В.Мороза Мы – земля] / Э.Немировская // Знамя коммунизма. – 1967. – 21 июля.
 • Полтавчук В. Шістдесятник, якому – 70 : [творч. портр. одес. поета В.Мороза, до 70-річчя з дня народження] // Дум. площа. – 2008. – 8 лют. – С. 7.
 • Прісвський Є. Протистояня творчості і суєти : [про кн. В.Л.Мороза Крізь пам`ять] / Є.Прісовський // Прапор. – 1982. - № 9. – С. 118-119.
 • Прісовський Є. Віковічність життєвих начал : [про зб. В.Мороза Крило трави] / Є.Прісовський // Комс. іскра. – 1978. – 5 жовт.
 • Прісовський Є. Життєтворчі джерела : [рец. на кн. В.Мороза Крило трави] / Є.Прісовський // Літ. Україна. – 1980. – 29 лип.
 • Прісовський Є. Листування з красою, з любов`ю, з Україною : [рец. зб. поезій В.Мороза «Ми – українці» вид-ва «Астропринт», 2007 р.] // Чорномор. новини. – 2007. – 19 лип. – С. 3. – фот.
 • Прісовський Є. Межі людської тривоги : [рец. кн. В.Мороза «Дерево на обрії»] / Є.Прісовський // Вітчизна. – 1970. - № 6. – С. 202-205.
 • Прісовський Є. Притистояння творчості і суєти : [про зб. віршів В.Мороза Крізь пам`ять] / Є.Прісовський // Чорномор. комуна. – 1982. – 17 берез.
 • Прісовський Є. Притистояння творчості і суєти : [про зб. віршів В.Мороза Крізь пам`ять] / Є.Прісовський // Прапор. – 1982. – № 9. – С. 118-119.
 • Прісовський Є. Серце, сповнене лююбові // Дум. Площа. – 1998. – 28 січ. – С. 6. – фот.
 • Різників О. Ой Морозе, Морозенку, славний наш гетьмане : [некролог: одес. поет В.Л.Мороз] / О.Різників // Чорномор. новини. – 2013. – 2 лют. – С. 7. – фот.
 • Різниченко О. Душа на долоні : [нов. Зб. поезій В.Мороза «Моя душа – як пташка на долоні»] // Чорномор. новини. – 1998. – 20 січ. – С. 3.
 • Рой Ю. Прагнення висоти : [рец. на кн. В.Мороза Крило трави] / Ю.Рой // Друг читача. – 1978. – 8 груд.
 • Суховецький М. Любов і парадокси : [творч. Валентина Мороза] // Дум. Площа. – 2005. – 10 черв. – С. 9. – фот.
 • Суховецький М. Поет і жінка : [рец. на нов. Зб. віршів В.Мороза «Ім`я тобі – кохана»] // Дум. Площа. – 2001. – 9 лют. – С. 3.
 • Сушинський Б. Исповедь на вершине познания : [о творчестве поэта Валентина Мороза к 70-летию со дня рождения] // Одес. известия. – 2008. – 31 янв. – С. 13.
 • Сушинський Б. письма – самому себе : [о кн. В.Мороза «Ми листуємося з лісом»] // Одес. известия. – 2007. – 27 сент. – С. 13.
 • Трохліб В. «І душа олодіє жива…» : [до 75-річчя одес. письменника, лауреата премії ім. П.Тичини В.Мороза про його творчість] // Одес. известия. – 2013. – 31 янв. – С. 6. – фот.
 • Черевиченко В. «Моя душа – як пташка на долоні» : [в Літ. музеї відбувся творчий вечір, присвяч. 70-річчю В.Мороза] // Дум. Площа. – 2008. – 8 лют. – С. 7. – фот.
 • Черкасов М. Коли дозрівають яблука : [рец. кн. В.Мороза «Дерево на обрії»] / М.Черкасов // Лт. Україна. – 1969. – 26 груд.
 • Шевченко Ю. «І честь України, і честь» : [творчість В.Мороза] // Юг. – 2001. – 6 дек. – С. 3.З мережі Інтернет

 • Глущак А. Лірик, філософ, патріот : [творч. портр. одес. поета В.Мороза] / А.Глущак // Веч. Одесса. – 2013. – 31 янв. - http://vo.od.ua/rubrics/kultura/24260.php
 • Ісаєнко Л. Вічний неспокій Валентина Мороза : [біографія] / Л.Ісаєнко // Чорноморські новини. – 2015. – 29 січ. - http://chornomorka.com/archive/a-5170.html
 • Ісаєнко Л. Неповторний дух правдивої душі Валентина Мороза : [до 2-ї річниці з дня відходу у Вічність В.Л.Мороза] / Л.Ісаєнко // Вечерняя Одесса. – 2015. – 29 янв. - http://www.vo.od.ua/rubrics/kultura/32305.php
 • Конак С. «Щоб людська потужна мисль за добро була в одвіті» : [некролог: одес. поет В.Л.Мороз] / С.Конак // Чорномор. новини. – 2013. – 7 берез. - http://chornomorka.com/archive/a-2060.html
 • Мефодовський С. «Поета доля – світ оберігати» / С.Мефодовський // Чорномор. новини. – 2016. – 5-7 трав. - http://chornomorka.com/archive/a-7452.html
 • Одесса прощается с поэтом, журналистом Валентином Морозом : [биограф.] Взгляд из Одессы - https://od-news.com/2013/01/31/34414/
 • Поет і вчитель : [про Валентина Леонідовича Мороза] // Одеські вісті. – 2017. – 11 лютого. - https://izvestiya.odessa.ua/uk/2017/02/14/poet-i-vchitel
 • Різників О. Ой Морозе, Морозенку, славний наш гетьмане : [некролог: одес. поет В.Л.Мороз] / О.Різників // Чорномор. новини. – 2013. – 2 лют. - http://chornomorka.com/archive/a-1905.html
 • Трохліб В. «І душа молодіє жива…» : [до 75-річ. укр. письменника В.Мороза] / В.Трохліб // Одеські вісті. – 2013. – 31 січня. - https://izvestiya.odessa.ua/uk/2013/01/31/i-dusha-molodiye-zhyvaМатеріал підготувала Наталя Магла, провідний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури і бібліографії Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського
. Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...